Ağız Çene ve Diş Cerrahisi

Ağız Çene ve Diş Cerrahisi

Ağız, çene ve diş cerrahisi; diş çekimleri, 20 yaş dişleri, çene kistleri, gömük dişler ve çene eklem hastalıklarının tedavisi ile ilgilenen diş hekimliği branşıdır.
Diş çekimleri; dişteki tahribat diş hekimi tarafından dolgu, kanal tedavisi, kuron ya da başka tedavi yöntemleriyle tedavi edilemeyecek durumda ise yapılan işlemlerdir. Dişteki tahribat çok büyük boyutlarda ise diş çekimi yapılır.
Ayrıca ortodontik tedavi planlamalarında yer kazanmak için; baş-boyun bölgesinde radyoterapi görmüş kişilerin, radyoterapi gördüğü alanlardaki dişlerin çekilmeleri gerekir.
Kemoterapi sonrasında veya organ nakli yapılan kişilerin bazı dişlerinin çekilmesi (enfeksiyon kaynağı haline geldiği durumlarda) gerekebilir.

20 yaş dişleri ve gömük dişler (özellikle 3. büyük azı dişler) çenelerde çürüğe, ağrıya veya yer sıkışıklığına neden olduğu durumlarda çekilmesi gerekebilir.
Normal diş çekimleri, ağız içinde görünen dişlerin çekimlerinde kullanılan tekniktir. Genelde lokal anestezi altında uygulanmaktadır.
Cerrahi çekimde ise ağızda rahatça görülemeyen diş etinin sınırında ya da sürmemiş dişlerin çekiminde kullanılan tekniktir. Bazı durumlarda diş üzerinde yumuşak doku, bazı durumlarda ise kemik kaldırılarak çekim yapılır.
Rutin olarak yapılan diş çekimleri dışında ağız ve çene cerrahisi kapsamında çenelerde diş kaynaklı veya diş kaynaklı olmayan nedenlerle kistler görülebilir