Kategori: Hayat

Home / Hayat
HİPOKRAT
Yazı

HİPOKRAT

“Rivayete göre Larissa ile Gyrton arasında yer alan mezarının başına yuva kurup bal yapmış arılar, böylece ömrü boyunca türlü derde deva olmaya çalışan Koslu hekim, çocukların ağzındaki yaraların ( aphtai) çabucak iyileşmesini sağlayan bu şifalı bal sayesinde, öldükten sonra da şifa dağıtmaya devam eder olmuştur “( Hippokrates aforizmalar -sayfa 9) Hipokrat gıdalar ilacınız olsun demiş...